SAIRAUSKASSAN VAKUUTUSMAKSU


Sairauskassan vakuutusmaksu on 1,7 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja eläkkeestä. Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saavalta peritään vakuutusmaksu molemmista.

Minimivakuutusmaksu on 35 euroa kuukaudessa.

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työssäkäyviltä vakuutetuilta suoraan palkasta ja tilittää sen sairauskassaan.

Eläkeläisvakuutetut ja muut vakuutetut maksavat vakuutusmaksunsa itse hallituksen määräämällä tavalla. 1.1.2019 alkaen vakuutusmaksu peritään 3 kk jaksoissa. Pankkisiirrot tulevat postissa kotiin. Poikkeuksena ovat ELON kautta eläkkeensä saavat, tämä eläkeyhtiö perii toistaiseksi vakuutusmaksun suoraan eläkkeestä ja tilittää sen kassaan.