SAIRAUSKASSA ROWACO


Sairauskassa Rowaco on työpaikkakassa, joka huolehtii vakuutettujensa sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Kassan vakuutettuja ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaansa olevat työntekijät sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (säännöt 4 §). Vakuutussuhde on työntekijöille pakollinen.

Toimintapiiriin kuuluvat Corex Finland Oy, Pori Energia Oy, RKW Finland Oy, SeaPack Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, Tuulia Palvelut Oy, Oy Ravera Ab (yrityskaupan yhteydessä Pori Energialta siirtyneet työntekijät).

Työssäkäyvinä vakuutettuina 15 vuotta kassassa olleilla on oikeus eläkkeelle siirtyessään jäädä kassaan eläkeläisvakuutetuiksi.

Työssäkäyvinä vakuutettuina 15 vuotta kassassa olleet, työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtymättä poisjääneet henkilöt voivat halutessaan jatkaa vakuutussuhdetta muuna vakuutettuna. Muulla vakuutetulla on oikeus ainoastaan kassan lisäetuuskorvauksiin.

Ylin päätäntävalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kassan toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Kassan asiantuntijalääkäreinä toimivat Kelan asiantuntijalääkärit.